Chính sách bảo mật

Hồng Ân có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của khách hàng bao gồm: Tên, sdt, địa chỉ, đơn hàng đã mua trên website Hồng Ân cam kết dữ liệu khách hàng luôn được an toàn tuyệt đối, không chia sẻ với bất kì bên thứ 3 nào khác